Contact

De Ontmoetingsplek

Nieuwe Binnenweg 75-C

3014 GE Rotterdam

​​

06-11705534

iris@deontmoetingsplek.nl

De Ontmoetingsplek

kvk-nummer: 67865755

btw-nummer: NL149912493B01

© 2018. De Ontmoetingsplek

 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn - Iris Kolthoff

THE JOY OF GIVING

Decemberactie

Spelregels en actievoorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van deontmoetingsplek.nl. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels winacties

 1. Winacties worden uitgeschreven door De Ontmoetingsplek, te Rotterdam. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.

 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 8. Winnaars worden binnen 14 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

 9. De Ontmoetingsplek kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 12. Het te winnen coachingstraject vertegenwoordigd een waarde van 449 euro (incl. btw)

 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door De Ontmoetingsplek voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door De Ontmoetingsplek.

 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met De Ontmoetingsplek via: 06-11705534 of per e-mail iris@deontmoetingsplek.nl

"for it is in giving

what we receive"

- Francis of Assisi